Accions de conservació

Eliminació de flora exòtica

Categoria:
→ 2. Conservació d'hàbitats → Control d'espècies invasores o problemàtiques

L'eliminació de flora exòtica pot dur-se a terme de froma manual, amb control biològic, herbicides químics o amb cremes prescrites. 

Entrar observació