Accions de conservació

Corredors ecològics entre punts d'aigua

Categoria:
→ 2. Conservació d'hàbitats → Gestió d'hàbitats

La creació o manteniment de corredors ecològics entre punts d'aigua beneficia el seu estat ecològic i afavoreix la connexió entre poblacions.

Entrar observació