Accions de conservació

Mantenir el nivell d'aigua

Categoria:
→ 2. Conservació d'hàbitats → Gestió d'hàbitats

El manteniment del nivell de l'aigua durant tot l'any afavoreix les poblacions d'amfibis.

Entrar observació