Accions de conservació

Signatura d'un acord de custòdia

Categoria:
→ 1. Custòdia del territori i protecció legal → Protecció d'hàbitats i recursos

S'ha establert una col·laboració amb el propietari/gestor/administració de l'espai on hi ha el punt d'aigua amb l'objectiu d'assegurar la seva conservació.

La relació es pot formalitzar en forma d'acord de custòdia, conveni de col·laboració, autorització administrativa, o qualsevol altra que permeti a una de les parts dur-hi a terme accions o activitats relacionades amb la seva conservació.

Entrar observació

Galeria