Accions de conservació

Restauració morfològica de la cubeta

Categoria:
→ 2. Conservació d'hàbitats → Restauració d'hàbitats

Es considera restauració morfològica totes aquelles accions relacionades amb la modificació de la forma, la fondària o les dimensions del punt d'aigua: retirada de biomassa o terra acumulada (neteja), suavització de marges, ampliació de la cubeta, etc...

Aquestes accions se solen realitzar amb excavadora, tot i que en punts d'aigua molt petits es pot arribar a fer manualment amb pales i axadells (i un bon grup de voluntaris!).

Entrar observació

Galeria