Accions de conservació

Reproducció en captivitat

Categoria:
→ 3. Conservació d'espècies → Conservació ex-situ

La reproducció en captivitat d'una espècie en perill d'extinció pot ser útil per incrementar o mantenir poblacions.  

Entrar observació