Impactes i problemàtiques

Presència de pescadors al punt d'aigua

Categoria:
→ 8. Activitats recreatives → Impactes relacionats amb caça, pesca o recol·lecció

Entrar observació