Impactes i problemàtiques

Salinització per entrada d'aigua de mar

Categoria:
→ 11. Processos naturals, climàtics o geològics → Problemes causats per processos naturals

Entrar observació