Impactes i problemàtiques

Sobrefreqüentació al punt d'aigua

Categoria:
→ 8. Activitats recreatives → Impactes relacionats amb activitats de lleure o esportives

Entrar observació