Impactes i problemàtiques

Presència de camps de golf a menys de 100 metres

Categoria:
→ 6. Camins i edificacions → Impactes relacionats amb edificacions

Entrar observació