Impactes i problemàtiques

Presència de microplàstics flotant

Categoria:
→ 10. Contaminació i deixalles → Presència de deixalles o brutícia

Entrar observació