Impactes i problemàtiques

Punt d'aigua degradat per la presència de bestiar o aviram domèstic

Categoria:
→ 4. Activitat ramadera → Impactes causats per l'activitat ramadera

Entrar observació