Impactes i problemàtiques

Presència de bestiar a l'entorn del punt d'aigua

Categoria:
→ 4. Activitat ramadera → Presència d'activitat ramadera

Entrar observació