Impactes i problemàtiques

Ocupació parcial del punt d'aigua per camps o plantacions

Categoria:
→ 5. Activitats agrícoles i forestals → Impactes causats per l'activitat agrícola

Entrar observació