Impactes i problemàtiques

Presència d'algunes deixalles a l'entorn del punt d'aigua

Categoria:
→ 10. Contaminació i deixalles → Presència de deixalles o brutícia

Entrar observació