Impactes i problemàtiques

Transformació del punt d'aigua en sòl agrícola

Categoria:
→ 5. Activitats agrícoles i forestals → Impactes causats per l'activitat agrícola

Entrar observació