Impactes i problemàtiques

Dragatge o retirada de sediments del punt d'aigua

Categoria:
→ 7. Moviments de terres → Impactes causats per moviments de terres

Entrar observació