Impactes i problemàtiques

"Neteja" de la vegetació de ribera

Categoria:
→ 5. Activitats agrícoles i forestals → Impactes causats per les activitats forestals

Entrar observació