Impactes i problemàtiques

Tales forestals a l'entorn del punt d'aigua

Categoria:
→ 5. Activitats agrícoles i forestals → Impactes causats per les activitats forestals

Entrar observació