Impactes i problemàtiques

Presència de plantes submergides o flotants exòtiques

Categoria:
→ 9. Espècies exòtiques o problemàtiques → Impactes causats per la flora exòtica

Entrar observació