Impactes i problemàtiques

Presència de mamífers exòtics

Categoria:
→ 9. Espècies exòtiques o problemàtiques → Impactes causats per la fauna exòtica

Entrar observació