Impactes i problemàtiques

Acumulació de materials aportats per una pluja intensa

Categoria:
→ 11. Processos naturals, climàtics o geològics → Impactes causats per processos geològics

Entrar observació