L'inventari

Nou punt 2023-03-07 @ 13:08
Fogars de Montclús (El Vallès Oriental)

Foto

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Natural

Dimensions: ~3.5×2×0.3m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Fauna

Amfibis

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Basses i estanys temporers (HIC prioritary)

Aigua

NivellMolt baix
TransparènciaAigua poc tèrbola (5-15 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorMarró
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Fogars de Montclús
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Mass¡s del Montseny