Guia de fauna aquàtica

Granota roja - Rana temporaria

ADULTS

IDENTIFICACIÓ

P1040825.JPG

És una granota de color canviant amb tonalitats que van del verd-oliva al roig-brunenc. Té la taca timpànica fosca i molt gran i dos plecs glandulars longitudinals a l'esquena. És de mida mitjana, generalment fins als 9 cm però pot arribar als 11 cm.

HÀBITAT

Des dels 300 m, on ocupa rouredes i fagedes humides, fins als 2800 m on habita a prats alpins frescos.

COMPORTAMENT

Tant diürna com nocturna. Es pot trobar lluny del punt d’aigua, en llocs humits i frescos. Es desplaça fent grans salts.

CAPGROSSOS

IDENTIFICACIÓ

28266662392_7bd2324ec1_o.jpg

Els capgrossos de granota roja son principalment herbívors alimentant-se d'algues, detritus, plantes i alguns petits invertebrats però esdevenen plenament carnívors en progressar el seu desenvolupament fins a arribar a adults. La seva mida pot arribar fins als 4,6 cm.

HÀBITAT

Rius i rieres, estanys de muntanya, molleres i tot tipus de tolls temporals. Generalment llocs amb poc o nul corrent.

COMPORTAMENT

Reposen al fons de la massa d’aigua i si es veuen amenaçats s’amaguen sota el fang o la vegetació

POSTA

posta_Rana_temporaria__2_.JPG

posta_Rana_temporaria__4_.JPG

Massa globosa i gelatinosa a escassa fondària. Ous de mida gran.

AMENACES

La introducció i proliferació de peixos a les basses i estanys, originàriament lliures de fauna íctica, continua sent la principal amenaça a la que estan sotmeses les poblacions.

DISTRIBUCIÓ I CALENDARI FENOLÒGIC

distribucio_1.png

fenologia_1.png

Més informació al web www.soccatherp.org

Taxonomia
GrupAmfibis
OrígenEspècie autòctona
Estat de conservació
Global (UICN Red List)Preocupació menor (LC)
Entrar observació

Galeria