L'inventari

Bassa de la Font de l'Obi
Montesquiu (Osona)

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Montesquiu
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sistema transversal Català

Galeria