L'inventari

Nou punt 2022-05-05 @ 12:14
Aiguafreda (El Vallès Oriental)

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Fauna

Amfibis

Ubicació


Municipi: Aiguafreda
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Mass¡s del Montseny

Galeria