L'inventari

Bassa de Castellar
Castellar del Riu (El Berguedà)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Castellar del Riu
Comarca: El Berguedà
Província: Barcelona

Protecció