L'inventari

Bassa de la Gralla
Mura (El Bages)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Semipermanent

Dimensions: ~8×6×1m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Ús ramader (abeurada)
Ús actual
  • Sense ús específic

Accions de conservació

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Basses i estanys temporers (HIC prioritary)

Ubicació


Municipi: Mura
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Galeria