L'inventari

Bassa de Coll Sesviles
Rupit i Pruit (Osona)

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Rupit i Pruit
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sistema transversal Català