L'inventari

Bassa del Coll de la Creu
Sant Jaume de Frontanyà (El Berguedà)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Natural

Règim hídric: Semipermanent

Dimensions: ~10×10×0.5m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Flora

Helòfits

Aigua

NivellBaix
TransparènciaAigua molt tèrbola (>15 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorMarró
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Sant Jaume de Frontanyà
Comarca: El Berguedà
Província: Barcelona

Protecció

Galeria