L'inventari

Bassa del Barrut
Vilallonga de Ter (El Ripollès)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial naturalitzat

Dimensions: ~22×8×1m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Tanca perimetral

Ubicació


Municipi: Vilallonga de Ter
Comarca: El Ripollès
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Cap‡aleres del Ter i del Freser

Galeria