L'inventari

Bassa de Coll de Planeses
Montesquiu (Osona)

Foto

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Propietat: Públic

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Montesquiu
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sistema transversal Català

Custòdia

Entitat: Parc del Castell de Montesquiu
Tipus d'acord: En propietat