L'inventari

Bassa de Vermont
Molins de Rei (El Baix Llobregat)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~10×5×1.5m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús ornamental
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Estructures de control del nivell

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Aigües dolces estagnants oligomesotròfiques, riques en calç (HIC)

Ubicació


Municipi: Molins de Rei
Comarca: El Baix Llobregat
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serra de Collserola

Galeria