Guia de flora aquàtica

Lliri groc - Iris pseudacuros

Noms populars:

Lliri groc, Bova granotera, Coltell groc, Espadella.

Caràcters identificatius:

Hàbitat:

Jonqueres, maresmes, vores d'aigua.

Distribució als Països Catalans:

Contrades mediterrànies i estatge montà.

Més informació

Imatges cedides per Flora Catalana.

Taxonomia
GrupHigròfits
OrígenEspècie autòctona
Entrar observació