L'inventari

Bassa del Pla de l'Orri
Castellar del Riu (El Berguedà)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Semipermanent

Dimensions: ~70×70×1.5m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Aigua

NivellMolt baix
TransparènciaAigua molt tèrbola (>15 NTU)
OlorEs detecta pudor forta
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorMarró
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Castellar del Riu
Comarca: El Berguedà
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Prepirineu Central catal…

Galeria