L'inventari

Bassa del Racó del Carrabiner
Castellfollit del Boix (El Bages)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial naturalitzat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Desconegut

Accions de conservació

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Aigües dolces estagnants eutròfiques (HIC)

Ubicació


Municipi: Castellfollit del Boix
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Galeria