L'inventari

Bassa Prats de Lluçanes
Prats de Lluçanès (Osona)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Natural

Règim hídric: Temporal

Dimensions: ~40×10×1m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Desconegut

Accions de conservació

Fauna

AmfibisOdonats

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Basses i estanys temporers (HIC prioritary)

Aigua

NivellNormal
TransparènciaAigua transparent (<5 NTU)
OlorNo es detecta pudor forta
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorIncolor
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Prats de Lluçanès
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Galeria