L'inventari

Toll de Llevant
Montcada i Reixac (El Vallès Occidental)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial naturalitzat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Montcada i Reixac
Comarca: El Vallès Occidental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serra de Collserola

Galeria