L'inventari

Nou punt 2024-04-06 @ 12:10
Torroella de Montgrí (El Baix Empordà)

Foto

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~12×6×1m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Torroella de Montgrí
Comarca: El Baix Empordà
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter
Inventari de Zones Humides de Catalunya: Bassa de la Mota de l'Om