L'inventari

Bassa del Rec de Miralles
Lluçà (Osona)

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Lluçà
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció