L'inventari

Bassa de Puigsec
Sant Julià de Vilatorta (Osona)

Característiques

Tipus: Basses petites de nivell fluctuant o temporeres

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Semipermanent

Dimensions: ~20×6×1m

Morfologia

Tipus de substrat
Pendents de les ribes

Usos i problemàtiques

Usos
  • Desconegut

Accions de conservació

Fauna

AmfibisOcells

Flora

Helòfits

Aigua

NivellAlt
TransparènciaTransparent
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
ComentarisCobertura important de filamentoses
ColorIncolor
Temperatura (ºC)
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Sant Julià de Vilatorta
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Galeria