L'inventari

Nou punt 2022-05-05 @ 13:13
El Brull (Osona)

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Fauna

Amfibis

Ubicació


Municipi: El Brull
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Mass¡s del Montseny

Galeria