L'inventari

Bassa de la Jaça 1
(Osona)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Desconegut

Règim hídric: Semipermanent

Dimensions: ~15×25×0.5m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Aigües dolces estagnants eutròfiques (HIC)

Aigua

NivellBaix
TransparènciaAigua molt tèrbola (>15 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)527
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)43
Amoni (mg./l.)11973
Fosfats (mg./l.)236
DQO (mg./l.)
ComentarisLa conductivitat i l'alcalinitat són molt elevades com a conseqüència dels exrements del bestiar, igual que els valors altíssims d'amoni i fosfats. Aigües eutròfiques.
ColorMarró
Temperatura (ºC)
 
pH7,6
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)59
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi:
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sistema transversal Català