L'inventari

Bassa temporal del Parc del Secà
Manresa (El Bages)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Règim hídric: Temporal

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Basses i estanys temporers (HIC prioritary)

Ubicació


Municipi: Manresa
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Galeria