L'inventari

Nou punt 2023-03-08 @ 14:11
Fogars de Montclús (El Vallès Oriental)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~5×2.5×0.5m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Fauna

Amfibis

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Basses i estanys temporers (HIC prioritary)

Aigua

NivellNormal
TransparènciaAigua transparent (<5 NTU)
OlorNo es detecta pudor forta
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorIncolor
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Fogars de Montclús
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Mass¡s del Montseny