L'inventari

Riera de Sant Marçal. El Montseny
Montseny (El Vallès Oriental)

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Montseny
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Mass¡s del Montseny

Galeria