L'inventari

Temporània Camí Mas Tapioles
Santa Cristina d'Aro (El Baix Empordà)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Efímera

Dimensions: ~15×10×1m

Propietat: Desconegut

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Sense ús específic

Accions de conservació

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Basses i estanys temporers (HIC prioritary)

Ubicació


Municipi: Santa Cristina d'Aro
Comarca: El Baix Empordà
Província: Girona

Protecció