L'inventari

Bassa del Pujol de Llentes
Les Llosses (El Ripollès)

Característiques

Tipus: Basses petites de nivell fluctuant o temporeres

Origen: Natural

Règim hídric: Semipermanent

Dimensions: ~10×10×1m

Morfologia

Tipus de substrat
Pendents de les ribes

Usos i problemàtiques

Usos
  • Ús ramader (abeurada)
Impactes
  • Pressió ramadera

Accions de conservació

Flora

Hidròfits

Aigua

NivellBaix
TransparènciaMolt tèrbola
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorMarró
Temperatura (ºC)
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Les Llosses
Comarca: El Ripollès
Província: Province of Girona

Protecció

Galeria