L'inventari

Bassa del Camp de Can Xico
Sant Bartomeu del Grau (Osona)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial

Règim hídric: Semipermanent

Dimensions: ~15×5×1m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Sant Bartomeu del Grau
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Custòdia

Entitat: Paisatges Vius
Tipus d'acord: Contracte d'arrendament

Galeria