L'inventari

Bassa dels Castellons
Gisclareny (El Berguedà)

Foto

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial

Dimensions: ~10×7×1m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Flora

Hidròfits

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Aigües dolces estagnants eutròfiques (HIC)

Aigua

NivellBaix
TransparènciaAigua molt tèrbola (>15 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorMarró
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Gisclareny
Comarca: El Berguedà
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Prepirineu Central catal…